Luotettavuus
Tuotteitamme käytetään tilanteissa, missä luotettavuus ja toimintaturvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Serres on sitoutunut korkeaan laatuun ja jotta laatuvaatimukset täyttyvät, tuotteiden laatua seurataan systemaattisesti.

Tehokkuus
Teemme tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa suoraan tai jakelijoiden kautta. Tuotteemme on suunniteltu parantamaan koko terveydenhuollon työkäytänteitä.
Käytettävyys
Kehitämme imuun liittyviä kokonaisvaltaisia nesteenhallintamenetelmiä, jotka takaavat turvallisen ja hygieenisen työympäristön koko prosessin ajan.
Serreksen integroidut ratkaisut nesteiden keräämiseen ja niiden hävittämiseen
Nesteenkeräys ja jätteenhävitys Serres Nemolla on ihanteellinen ratkaisu käsitellessä pieniä ja keskisuuria nestemääriä. Laite korvaa kalliin tavan hävittää imupussit polttamalla tai kaatamalla jäte suoraan viemäriin. Katso video saadaksesi lisätietoja.

Imu on vain yksi osa nykyaikaista terveydenhuoltoa. Se on kuitenkin olennainen osa potilaiden hoitoa, johon terveydenhuollon ammattilaisten on voitava luottaa. Serres puolestaan on sitoutunut  nesteiden keräämiseen, niiden hävittämiseen ja nesteiden hallintaan liittyvien entistä parempien menetelmien kehittämiseen. Varmistamme, että jokainen näistä kriittisistä vaiheista toimii, jotta henkilökunta voi keskittyä varsinaiseen työhönsä.

Imuihin liittyvä erityisosaamisemme on keskittynyt nesteiden keräämiseen aina 1970-luvulta lähtien. Olemme toimittaneet sairaaloihin ympäri maailmaa imupusseja ja -kanistereita osana Serres-imupussijärjestelmää.  Olemme aina voineet olla ylpeitä innovoidessamme kestäviä, helppokäyttöisiä ja luotettavia tuotteita, jotka auttavat terveydenhuollon ammattilaisia luomaan uusi työtä helpottavia käytänteitä .  

Imusta jätteen hävittämiseen

Alusta alkaen on edelläkävijän rooli ollut olennainen osa Serreksen toimintaa. Tämän erityisen erikoistumisalueen ansiosta olemme kehittäneet uusia tuotteita ja ratkaisuja. Olemme laajentaneet toiminta-alaamme nesteenkeräyksestä nestejätteen hävittämiseen ja nesteiden hallintaan. Sitoutumalla jatkuvaan tuotekehitykseen pystymme auttamaan asiakkaitamme ratkaisuilla, jotka koskevat muutakin kuin heidän jo käytössä olevia luotettavia kertakäyttötuotteitamme.

Kun puhumme nesteenhallinnasta, otamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan imusta jätteen hävittämiseen - ja menemme vielä pidemmälle. Luomme ratkaisuja nestemäärien monitorointiin, keräämiseen ja hävittämiseen.

Kaikki toimenpiteestä aiheutunut neste on kerättävä hallitusti ja hävitettävä ilman tartuntavaaraa potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille tai ympäristölle.

Perinteiset lääketieteelliset jäteratkaisut sisältävät usein kustannuksia ja riskejä, jotka vievät arvokasta aikaa potilaan hoitotyöltä. Serres pyrkii ehkäisemään näitä ongelmia innovatiivisilla ratkaisuilla, jotta hoitotyö olisi mahdollisimman hygieenistä, turvallista, kestävää ja tehokasta.

Kertakäyttötuotteista kokonaisratkaisuihin

Serres Nemo on iso edistysaskel nestepussien tyhjentämisprosessissa. Yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa totesimme selkeän tarpeen tehdä jätteen hävittämisestä turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Sairaalat haluavat myös imuratkaisuja, jotka voidaan helposti integroida jo olemassa oleviin järjestelmiin ja toimintatapoihin. Siksi kehitellessämme uusia ratkaisuja varmistamme aina, että ne voidaan integroida saumattomasti terveydenhuollon käyttöön.

Suuria nestemääriä aiheuttavien toimenpiteiden lukumäärän lisääntyessä tarvitaan myös parempaa nesteiden hallintaa. Vaikka imupussit täyttyvät nopeammin kuin ennen, on hoitohenkilöstön silti voitava keskittyä työhönsä eikä kesken toimenpiteen alettava huolehtia nestemäisen jätteen käsittelystä. Serreksellä on tähän tarkoitukseen sopivia ratkaisuja aina saatavilla luotettavan jakeluverkostomme kautta. 

Kun me Serreksellä teemme oman osuutemme, voi tuotteitamme käyttävä terveydenhuoltohenkilökunta keskittyä varsinaiseen työhönsä.

Lue tarinamme saadaksesi lisätietoja siitä, mitä keskittyminen nesteenhallintaratkaisuihin meille merkitsee.