Turvallisempi imunesteen hävitys

Hygienia on jokaisen sairaalan yksi tärkeimmistä prioriteeteistä. Me Serreksellä varmistamme, että imunesteen käsittely ja hävittäminen on mahdollisimman turvallista jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle.  

Vesi- ja viemäriverkostoon kytketty Serres Nemo tyhjentää Serres imupussin sisällön viemäriin 18 sekunnissa, tähän aikaan sisältyy myös tyhjän imupussin huuhtelu. Imunesteen hävitysprosessi muuttuu näin turvalliseksi ja kustannustehokkaaksi, minimoiden henkilökunnan kontaminaatioriskin.

Serres Nemolla tyhjennetty imupussi painaa vain murto-osan täyteen imupussiin verrattuna, vähentäen nestemäisen jätteen hävityskustannuksia jopa 97%. Mitä enemmän Serres Nemoa käytetään, sitä suuremmat säästöt syntyy – Jatkuva käyttö kasvattaa hyötyä.

Serres Nemo muuttaa imunesteen hävitysprosessikäytännön. Serres Nemo on suljettu järjestelmä, joka tyhjää ja huuhtelee Serres imupussin sisällön ilman roiskeita tai henkilöstön altistumista viemärille, ehkäisten henkilöstön kontaminoitumisen.