Miten Serres Nemo toimii?

Serres Nemo on iso edistysaskel imunesteen hävittämisessä. Serres Nemo tyhjentää Serres imupussin sisällön viemäriin turvallisesti. Serres Nemoa voidaan käyttää 2 ja 3L perus imupussien tyhjäämiseen.  

 

Serres Nemon toiminto on yksinkertaista. Laitteen vesisuutin läpäisee Serres imupussin kannen, vedenpaine puhkaisee kalvon ja huuhtelee imupussin sisällön viemäriin. Tyhjennyssyklin jälkeen hävittämiskustannuksia syntyy ainoastaan tyhjästä imupussista. Laitteen käyttö mahdollistaa jopa 97% säästöt.