Serres Saga on edistyksellinen ratkaisu leikkausalueen nesteiden keräämiseen sekä huuhtelunesteen ja potilaasta kerätyn nesteen määrien erotuksen mittaamiseen. Serres Saga on suunniteltu hallitsemaan suuria nestemääriä helpommin, tehokkaammin ja turvallisemmin. Laite helpottaa välittömästi leikkaussalihenkilökunnan työnkulkua.

 

 

Hyöty
Helpottaa välittömästi leikkaussalihenkilökunnan työtä, kun suuria nestemääriä pystytään hallitsemaan turvallisesti.
Tehokas
Jatkuva imu ja nopea vaihtoaika riippumatta nesteen määrästä säästävät aikaa.
Turvallinen
Laite parantaa salihenkilökunnan sekä potilaan turvallisuutta, kun nestevajetta voidaan seurata reaaliaikaisesti ja imuneste jähmetetään jo salissa.

Nesteenhallinnan edelläkävijä
Mini-invasiivisten toimenpiteiden lisääntyminen, joihin liittyy suuria määriä nesteitä, tuo ylimääräistä työtä leikkaussaleihin.

Katso video, kuinka Serres Saga pystyy vastaamaan nesteenkeräyshaasteisiin, jotka aiheutuvat päivittäin lisääntyvistä toimenpiteistä.
Serres-Saga-Surgical-Fluid-waste-management-for-endoscopic-surgeries

Serres Saga nesteenhallintajärjestelmä

Edistyksellistä nesteenkeräystä ja -hallintaa

Mini-invasiivisten toimenpiteiden lisääntyminen, joihin liittyy suuria määriä nesteitä, tuo ylimääräistä työtä leikkaussaleihin.

 

Serres Saga on vastaus tähän haasteeseen helpottaen hoitajien työtä halliten suuria määriä nesteitä turvallisesti, parantaen työnkulkua ja mahdollistaen potilaishoidon näytöltä reaaliaikaisesti saatavilla tiedoilla.

Serres-Saga-fluid-surgical-waste-management-for-high-volume-operations
Ominaisuudet
Tehokas nesteenkeräys

Tehokas ja hiljainen imu tapahtuu kahdella itsenäisesti säädettävällä imujakajalla, joissa molemmissa on kolme porttia.

 

Rajaton keräyskapasiteetti

Mahdollisuus suurentaa keräyskapasiteettia 36 litran lähtötasosta rajattomasti.

Reaaliaikainen seuranta

Potilasturvallisuus lisääntyy, kun mm. nestevajetta pystytään tarkkailemaan reaaliaikaisilla tiedoilla. 

 

Serreksen kehittämät ratkaisut nesteiden keräämiseen, niiden hävittämiseen ja nesteenhallintaan helpottavat hoitohenkilöstön päivittäistä työtä mahdollistaen keskittymisen merkityksellisempiin tehtäviin.
Serres Saga sopii erinomaisesti endoskooppisiin toimenpiteisiin, esim. urologian, ortopedian ja gynegologian aloilla.

Serres Saga sopii erinomaisesti erityisesti toimenpiteisiin, joihin liittyy suuria nestemääriä esimerkiksi urologian, ortopedian ja gynekologian aloilla. Jatkuvan imun ansiosta keräyskapasiteettia on mahdollista suurentaa rajattomasti leikkauksen aikana.

Sen lisäksi, että Serres Saga parantaa virtausta leikkauksen aikana, se tarjoaa nopean vaihtoajan toimenpiteiden välillä. Edistykselliset laitteet ovat valmiina vaihtamalla pelkkä imujakaja seuraavaa toimenpidettä varten.

Nestemäisen jätteen käsittelyä leikkaussalissa on parannettu entisestään siten, että täydet imupussit Serreksen voidaan jähmettää jo salissa ainutlaatuisella AutoGel-tekniikalla. Jähmettäminen tekee jopa suurista jätemääristä helpompaa ja turvallisempaa käsitellä.

Kaiken kaikkiaan Serres Saga poistaa häiriötekijöitä terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisestä työstä ja antaa heille mahdollisuuden käyttää enemmän aikaa ensisijaisiin tehtäviinsä.

Serres Saga on nesteenhallinnan suunnannäyttäjä. Laitteen avulla salihenkilöstö voi keskittyä varsinaiseen työhönsä.