Edistyksellinen nesteenhallintaratkaisu

Kun ihmiset elävät pidempään ja toimenpiteiden käytännöt kehittyvät, lisääntyvät päiväkirurgiset- ja tähystysleikkaukset. Tämäntyyppiset toimenpiteet ovat potilaille tarkoituksenmukaisia ja hyödyntävät leikkaussaleja tehokkaasti. Ne ovat samalla haaste, koska nesteitä tarvitaan toimenpiteen aikana enemmän näkyvyyden säilyttämiseksi. 

Mini-invasiivisten toimenpiteiden lisääntyminen, joihin liittyy suuria määriä nesteitä, tuo ylimääräistä työtä leikkaussaleihin.

 

Serres Saga – edistyksellistä nesteenhallintaa

Serres Saga -nesteenhallintajärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi leikkaussalissa leikkausalueen nesteiden keräämiseen sekä huuhtelunesteen ja potilaasta kerätyn nesteen määrien erotuksen mittaamiseen.

Serres Saga on edistyksellinen ratkaisu, joka on kehitetty  keräämään suuria nestemääriä helpommin, tehokkaammin ja turvallisemmin. 

Helpottaa hoitajien päivittäistä työtä

Serres Saga helpottaa hoitajien työtä varmistaen jatkuvan imun toimenpiteen aikana - turvallisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi - riippumatta nesteen määrästä. 

Serres Saga parantaa päivittäistä työnkulkua leikkaussalissa. Laite on nopea valmistella seuraavalle potilaalle ja sen puhdistamiseen kuluu vähän aikaa. Tämän ansiosta potilaiden vaihtoaika on lyhyt.  

Serres Saga® lisää hoitohenkilökunnan ja potilaan turvallisuutta ainutlaatuisen AutoGel-teknologian avulla, joka automaattisesti jähmettää imunesteet.

Edistyksellinen nestevajeen seuranta mahdollistaa potilaan paremman hoidon, kun päätöksenteon tukena on hyvin informoitu tieto.  Ehkäisten näin myös leikkauksen jälkeisiä mahdollisia komplikaatioita.