Reaaliaikainen imunesteen seuranta

Valvonta potilaan parhaaksi

Suuria nestemääriä tulisi valvoa huolellisesti, koska niistä voi aiheutua komplikaatioita, kuten hypotermiaa ja liiallisen nesteen imeytymistä.

Serres Sagan avulla nestekertymän seuranta on helppoa yhdellä silmäyksellä, mikä vapauttaa leikkaussalin henkilökunnan nestemäärän arvioinnilta. Laite hälyttää automaattisesti,  kun etukäteen määritetty nestehävikin hälytysraja täyttyy. Näin vältytään mahdollisilta vakavilta komplikaatioilta.

Serres Sagan avulla on helppo monitoroida nestekertymän määrää. Näytöltä voi nähdä reaaliaikaiset tiedot, jotka osoittavat mm. huuhtelunesteen ja nestehävikin. Molemmilla imukanavilla on myös omakohtainen kapasiteetin valvonta ja hälytykset.

Serres Sagassa on sekä visuaalisia että äänimerkkihälytyksiä. Kun useita hälytystiloja havaitaan samanaikaisesti, kuuluu korkeimman prioriteetin hälytyksen merkkiääni ja hälytysviestit näytetään prioriteetin mukaisessa järjestyksessä. Tämä auttaa entistä paremmin henkilöstöä keskittymään potilaan hoitoon.