Serres Nemo - jätteenhävitys nopeasti

Serres Nemo speeds up your everyday workflow. At the same time, it fulfills the high hygiene requirements of any healthcare facility. The emptying and flushing cycle of Serres Suction Bags takes only 20 seconds. You can easily empty even a high number of suction bags in just a few minutes. 

Serres Nemo is designed for ease, safe and fast fluid disposal of Serres suction bags

Serres Nemo nopeuttaa päivittäistä työnkulkua. Samalla se täyttää sairaaloiden hygieniavaatimukset. Serres-imupussien tyhjennys- ja huuhtelujakso kestää vain 20 sekuntia. Laitteella helppo tyhjentää jopa suuri määrä imupusseja muutamassa minuutissa.

Serres Nemo on suunniteltu Serres-imupussien helppoon ja turvalliseen imunesteiden hävittämiseen nopeasti.

Full suction bags are disposed of either by landfill, costly incineration, or manual emptying by opening the suction liner port and pouring it into the drain in the decontamination area. This process is very time-consuming and exposes staff to splashing and bloodborne pathogens such as Hepatitis C and HVI and increases the spread of HAIS (healthcare associated infections). Serres Nemo keeps healthcare professionals clear of spillages and saves time, as well providing clear cost savings to the facility.

Täydet imupussit hävitetään joko kaatopaikalla, kalliilla tavalla polttamalla tai manuaalisesti tyhjentämällä avaamalla imusäiliön portti ja kaatamalla neste viemäriin. Tämä prosessi on erittäin aikaa vievä ja altistaa henkilökunnan roiskeille ja veressä leviäville patogeeneille, kuten hepatiitti C ja HVI ja lisää HAIS:n (terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden) leviämistä. Serres Nemo pitää terveydenhuollon ammattilaiset puhtaana roiskeista ja säästää aikaa sekä tarjoaa selkeät kustannussäästöt sairaalalle.