Serres on edelläkävijä nykyaikaisten nesteenhallintamenetelmien kehittämisessä. Keskitymme imuun liittyviin ratkaisuihin, jotka helpottavat ja tehostavat hoitohenkilökunnan jokapäiväistä työtä

Serreksen edistykselliset nesteenhallintaratkaisut

Luotettava Serres nesteenhallintajärjestelmä helpottaa hoitohenkilökunnan jokapäiväistä työtä.

Yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa haluamme hyödyntää asiantuntemustamme kehittämällä turvallisuutta lisääviä ratkaisuja potilaiden ja henkilökunnan hyväksi. 

Tuotteemme on suunniteltu toimimaan yhteen toistensa kanssa nesteiden imusta niiden hävittämiseen.

Luotettavuus
Nesteenhallintajärjestelmien luotettavuus on ensisijaisen tärkeää henkilöille, jotka käyttävät kyseisiä järjestelmiä. Tuotteidemme laatu perustuu pitkäaikaiseen kehitystyöhön ja omiin tiukkoihin laatuvaatimuksiimme.
Tehokkuus
Kehitämme ratkaisuja, jotka parantavat työprosesseja ja tehostavat sairaalan potilasvirtoja. Teemme läheistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa nesteenhallinnan tehokkuuden parantamiseksi.
Käytettävyys
Kehittämällä uusia kokonaisvaltaisia hoitohenkilökuntaa helpottavia nesteenhallintaratkaisuja luomme työtä helpottavia käytänteitä. Tuotteiden käyttöönotto on helppoa ja niitä on turvallista käyttää. Sisäänrakennetut turvaominaisuudet vähentävät myös virheiden ja kontaminaatioiden riskejä.
Yhteistyössä eteenpäin
Ratkaisumme
Fluid-collection-with-Serres-suction-liners
Luotettava nesteenkeräysmenetelmä

Serres imupussijärjestelmä on suunniteltu turvalliseen ja luotettavaan nesteiden keräykseen  monissa eri toimenpiteissä..

Luotettavuus 

Serres-imupussit on kehitetty yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toimimaan luotettavasti monenlaisissa lääketieteellisissä toimenpiteissä.

Turvallisuus

Tuotteidemme turvallisuus ja hygieenisyys perustuu pitkäaikaiseen kehitystyöhön ja omiin tiukkoihin laatuvaatimuksiimme.

Käytettävyys

Serreksen tuotteita on helppo käyttää ja niiden käyttöönotto on vaivatonta.

Serres Nemo imupussien tyhjentämiseen
Jatkuva käyttö pienentää jätekuluja

Serres Nemo on kehitetty yhteistyössä käyttäjien kanssa tekemään päivittäisestä jätteen hävityksestä hygienisempää ja tehokkaampaa.

 

 

Kustannussäästöt

Serres Nemo nopeuttaa työnkulkua ja jatkuvassa käytössä tuo merkittäviä säästöjä jätekustannuksissa

 

Hygienia 

Serres Nemon avulla nesteiden hävittäminen on hygienisempää ja turvallisempaa, kun ohjeiden mukaan suljetut Serres-imupussit tyhjennetään tiiviisti suljetussa laitteessa.

Käytettävyys

Serres Nemo on suunniteltu mahtumaan ahtaisiin tiloihin. Laite on helppo ottaa käyttöön ja sitä on helppo käyttää. 

Tarinamme