Paree Group Oy:n tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Paree Group Oy:n, Serres Oy:n, Vieser Oy:n, Innokas Yhtymä Oy:n ja Innokas Medical Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tietoja sekä työnhakijoidemme tietoja. 

Selosteessa kerromme  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Mitä tietoja keräämme 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää 

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme 

Kuinka kauan säilytämme tiedot 

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin 

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot 

Nettisivut ja evästeet

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Paree Group Oy 

Keskustie 23 

61850 Kauhajoki as 

puh: 0207464400 

Y-tunnus: 2442954-9 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: 

Henri Juntunen 

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

Kerätyt henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 

 • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 • Työtehtävää kuvaavat tiedot: nimike, tehtävänkuvaus tai vastuualue sekä työnantaja tai yritys 
 • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste. 
 • Työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen, palkkatoivomus haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten henkilötunnus, luottamustoimet tai henkilön kuva, mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu sekä hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyviä tietoja 

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä 

Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai rekisteröity luovuttaa ne itse esimerkiksi verkkolomakkeen, tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi, tuottamiseksi asiakkaalle, markkinoinnin kohdentamiseksi tai työntekijän löytämiseksi. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana. 

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta 

Tarvittaessa keräämme tietoja julkisista lähteistä kuten yritysrekisterit (esimerkiksi YTJ ja PRH:n kaupparekisteri sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi). 

Lisäksi voimme saada potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja yhteistyökumppaneiltamme. 

Rekrytoinnissa voimme käyttää kumppaneita, jotka auttavat meitä löytämään mahdollisia hakijoita. Kaikki tähän liittyvä henkilötietojen käsittely hallitaan meidän ja palvelun tuottajan välisellä sopimuksella. 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää 

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien Paree Group Oy:n, Serres Oy:n, Vieser Oy:n, Innokas Yhtymä Oy:n ja Innokas Medical Oy:n hallussa olevia henkilötietoja.  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin omiin henkilötietoihinsa. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. 

b) Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 

c) Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta 
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta 

d) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. 

e) Vastustamisoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. 

f ) Oikeus tietojen siirrettävyyteen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten.  Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on. 

g) Oikeus peruuttaa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita. 

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Me toivomme, että ilmotat meille mahdollisen tyytymättömyyden tai jos havaitset mitään huomautettavaa meidän henkilötietojen käsittelyssä. Me pyrimme tekemään parhaamme mahdollisten virheiden ja ongelmien korjaamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä Paree Group Oy:n tietosuojavastaavaan. 

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme 

Paree Group Oy, Serres Oy, Vieser Oy, Innokas Yhtymä Oy ja Innokas Medical Oy käsittelevät henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat: 

Sopimukseen täytäntöön paneminen 

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun tuotteen tai palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista. 

Lakisääteinen velvoite 

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja kuten kirjanpitolainsäädäntö. 

Suostumus 

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi. 

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, minkä voi peruuttaa milloin tahansa. 

Oikeutettu etu 

Työhakemusten käsittely perustuu oikeutettuun etuumme käsitellä tietoja. Sen perusteena oleva asianmukainen suhde syntyy, kun jätät hakemuksen tullaksesi valituksi palvelukseemme. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, mutta tällöin emme voi käsitellä hakemustasi, etkä voi tulla valituksi tehtävään. 

Oikeutettuun etuun perustuen teemme palveluidemme ja tuotteidemme markkinointia potentiaalisille asiakkaillemme yrityksemme toiminnan kehittämiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Oikeutettuna etuna on tällöin elinkeinon harjoittamisen vapaus. Olemme tehneet tasapainotestin oikeutetun edun käyttämisestä henkilötietojen käsittelyn perusteena, minkä tuloksena todettiin, ettei se aiheuta kohtuuttomia seurauksia rekisteröidylle. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä koska tahansa. Lisätietoja tasapainotestistä on saatavissa tietosuojasta vastaavaltamme. 

Kuinka kauan säilytämme tiedot 

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja vuoden sopimuksen päättymisestä mahdollisten asiakaspalautteiden käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä toisin vaadita. 

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen. 

Tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien. 

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin 

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita. 

Rekrytointiin liittyviä tietoja voidaan jakaa konserniyhtiöiden sisäiseen käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville yhteistyökumppanille, joiden kanssa Paree Group on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja.  

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot 

Rekisteröityjen tietoihin ei ole tunnistettu kohdentuvan merkittäviä riskejä pois lukien rekrytointiin liittyvän henkilötiedon käsittelyn vaatima huolellisuus ja tietojen siirron sekä tallennuksen tekninen turvallisuus. Rekrytointiin liittyvien tietojen käsittelyyn ja suojaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja sitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti  

Rekisteröityjen on kuitenkin hyvä huomioida, ettei rekisterinpitäjä pysty ennakolta arvioimaan heidän itsensä toimittamien tietojen sisältöä ja siten suorittaa erityisiä suojaustoimia.  

Edellä mainitut riskit eivät nykyisellä suojaustasolla aiheuta riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille, mutta rekisteröidyn on syytä olla tietoinen näistä riskeistä.  

Paree Group Oy:n, Serres Oy:n, Vieser Oy:n, Innokas Yhtymä Oy:n ja Innokas Medical Oy:n turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. 

Nettisivut ja evästeet 

Käytämme evästeitä meidän nettisivuilla: 

 • Välttämättömät 
 • Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä. 
 • Toiminnalliset 
 • Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi valitsemasi kieli tai alue. 
 • Tilastolliset 
 • Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja. 
 • Markkinointi 
 • Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille. 

Me keräämme, hyödynnämme ja analysoimme dataa nettisivujemme käyttöön liittyen. Nettiliikenne data liittyy sivustojen kävijöihin ja sivustoilla olevien formien kautta syötettyihin tietoihin. Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita toimittaaksemme tuotteita ja palveluita sinulle, tarjotaksemme turvallisen online ympäristön, hallitaksemme markkinointiamme ja tarjotaksemme parempaa verkkosivukokemusta, seurataksemme verkkosivustomme toimivuutta ja muokataksemme sivuston sisältöä enemmän sinun tarpeeseesi sopivaksi.  

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit kieltää niiden käytön avatessasi sivuston. Vain välttämättömien evästeiden, joita tarvitaan sivustan toimimiseksi oikein, ei voi kieltää.